jump to navigation

Apa Itu PUASA??? September 13, 2007

Posted by imambahtiar in ISLAM.
trackback

puasa2.jpg 

” Wahai orang-orang yang beriman, telah wajib ke atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan ke atas umat-umat yang sebelum kamu, semuga kamu menjadi orang yang bertakwa.”
Surah Al Baqarah, ayat 183
Ditegaskan oleh Rasulullah SAW melalui sabdanya yang diriwayatkan oleh Ahmad, An- Nasa’i dan Al Baihaqi dari Abu Hurairah, yang bermaksud:
“Sesungguhnya telah datang kepada kamu bulan Ramadhan bulan yang penuh berkat. Allah telah fardhukan ke atas kamu berpuasa padanya. Sepanjang bulan Ramadhan itu dibuka segala pintu Syurga dan ditutup segala pintu neraka serta dibelenggu segala syaitan…….”

PENGERTIAN PUASA ( Puasa ertinya menahan diri dari makan dan minum dan dari segala perbuatan yang boleh membatalkan puasa, mulai terbit fajar hinggalah terbenam matahari )

Macam Macam Puasa
1. PUASA WAJIB (Puasa bulan Ramadan, puasa kifarat dan puasa nazar. )
2. PUASA SUNNAH
 Puasa hari Arafah
 Puasa Enam Hari pada bulan Syawal 
 Puasa Hari Asyura pada 10 Muharam
 Puasa bulan Syaaban
 Puasa Isnin dan Khamis
 Puasa tengah bulan iaitu 13,14,15 pada tiap-tiap bulan qamaria (tahun Hijrah)
3. PUASA MAKRUH
 Puasa yang terus menerus sepanjang masa
 Tidak termasuk dua hari raya dan hari tasyriq
4. PUASA HARAM
 Puasa pada hari raya pertama Idil Fitri
 Puasa pada hari raya pertama Haji
 Puasa tiga hari sesudah hari raya haji atau hari tasyriq iaitu pada 11,12, dan 13 Zulhijjah.
SYARAT WAJIB PUASA
 1. Berakal
 2. Akhir Baligh (Cukup umur)
 3. Kuat atau mampu mengerjakan puasa
SYARAT SAH PUASA
 1. Islam
 2. Mumayyiz (dapat membezakan yang baik dan buruk)
 3. Suci daripada haid dan nifas
 4. Dalam waktu yang dibolehkan berpuasa.
RUKUN PUASA
 1. Berniat – Pada malam selama bulan Ramadhan hendaklah berniat di dalam hati bahawa kita akan mengerjakan puasa pada hari esok.
 2. Menahan diri daripada segala yang membatalkan semenjak terbit fajar sampai terbenam matahari.
PERKARA YANG MEMBATALKAN PUASA
 1. Makan dan minum dengan sengaja
 2. Muntah dengan sengaja
 3. Bersetubuh tanpa keluar mani pada siang hari bulan Ramadhan
 4. Keluar darah haid atau nifas
 5.Gila
 6. Keluar mani akibat bersetubuh dengan perempuan. Tetapi keluar mani kerana bermimpi tidak membatalkan puasa.
ORANG YANG DIIZINKAN BERBUKA ATAU TIDAK BERPUASA
 1. Orang yang sakit
 2. Orang yang dalam perjalanan jarak jauh melebihi 52 batu atau 80.64 km.
 3. Orang tua yang sudah lemah
 4. Orang yang hamil dan orang yang menyusukan anak

Advertisements

Comments»

No comments yet — be the first.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: